top_image

Интермодален транспорт

Постигането на оптимални параметри по отношение на срок на доставка и цена е наша мисия. Използването на интермодален транспорт ни дава възможности за:

  • Намаляване на цена.
  • Съкращаване на срокове за доставка.
  • Намяляване на отделени вредни емисии

За това този вид транспорт е важен за нас.