top_image

Хладилни ремаркета

Фирмата разполага с 250 хладилни ремаркета, както следва:

  • 50 двутемпературни, подходящи и за интермодален транспорт
  • 20 двуетажни и двутемпературни
  • 10 ADR
  • 170 обикновени

Всички ремаркета разполагат с термограф и валидно FRC.

Поддържани температурни режими: от - 25ºС до +25ºС.

Размери 2,65÷2,95 m / 2.45 m /13.60 m (височина / ширина / дължина)