top_image

Други услуги

Освен услугите пряко свързани с превоз на товари, ние можем да Ви бъдем полезни с широк спектър съпътсващи и допълнителни услуги, с които можем да спестим Вашето време. Ние можем да Ви бъдем полезни и с:

    1. Предоставяне на складови площи под наем.

    2. Предоставяне на всякакъв тип услуги съпътсващи складова дейност, като:

Товарене и разтоварване.

Депалетизиране и палетизиране

Стречоване

Укрепване на товари

    3. Сервизни услуги по ремонт на камиони и ремаркета.

    4. Разполагаме със собствен тракер за съдействие при пътно транспортни аварии и произшествия.